Vi behöver ditt förslag om hur vi kan utveckla livskvaliteteten
för patienter och anhöriga till bröstcancer.

IDÉ-RÄKNAREN

FÖRSLAG HITTILLS

Räknaren slutar den 15 september 2017. Därefter gör vi
en utvärdering och presenterar de bästa förslagen.

Klicka här för att lämna ditt förslag